1397/01/04 00:02

تابلو فلکسی.تابلو بنر.تابلو .فلکسی

تابلو فلکسی_تابلو بنر.تابلو فلکسی- تابلو فلکسی.تابلو بنر.تابلو .فلکسی

 تابلوهای فلکسی به خاطرخاصیت روکش ابریشمی وپوشش کوتینگ، مقاومت آنها را در مقابل نورخورشید و شرایط جوی نا مناسب بسیارافزایش داده است. و به صورت نوردار با نورمهتابی اززیر چاپ وبه صورت  نوردارازجلوبا نوردهی به صورت پرژکتورازجلونوردهی می شود.
تابلوهای فلکسی دارای یک سازه فلزی دوبل زیر کاردارد که قسمت پشتی برای نصب سینی ومهتابی ها استفاده می شودوکلاف جلویی برای نصب فلکس و کاورهای دوراستفاده می شود ونوردهی این  تابلو از داخل وزیرچاپ فلکسی با مهتابی می باشد.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

محمد میرزایی

لطفا"لیست قیمت تابلوهای فلکسی را ارسال نمائید
لبخند

پاسخ
محمد میرزایی

لطفا"لیست قیمت تابلوهای فلکسی را ارسال نمائید
لبخند

پاسخ
محمد میرزایی

لطفا"لیست قیمت تابلوهای فلکسی را ارسال نمائید
لبخند

پاسخ
محمد میرزایی

لطفا"لیست قیمت تابلوهای فلکسی را ارسال نمائید
لبخند

پاسخ
محمد میرزایی

لطفا"لیست قیمت تابلوهای فلکسی را ارسال نمائید
لبخند

پاسخ
محمد میرزایی

لطفا"لیست قیمت تابلوهای فلکسی را ارسال نمائید
لبخند

پاسخ
محمد میرزایی

لطفا"لیست قیمت تابلوهای فلکسی را ارسال نمائید
لبخند

پاسخ
محمد میرزایی

لطفا"لیست قیمت تابلوهای فلکسی را ارسال نمائید
لبخند

پاسخ
محمد میرزایی

لطفا"لیست قیمت تابلوهای فلکسی را ارسال نمائید
لبخند

پاسخ
محمد میرزایی

لطفا"لیست قیمت تابلوهای فلکسی را ارسال نمائید
لبخند

پاسخ
محمد میرزایی

لطفا"لیست قیمت تابلوهای فلکسی را ارسال نمائید
لبخند

پاسخ
محمد میرزایی

لطفا"لیست قیمت تابلوهای فلکسی را ارسال نمائید
لبخند

پاسخ
حسین

لطفاً لیست قیمت تابلوهای فلکسی و چلنیون را ارسال کنید. با تشکر

پاسخ
hesam

لطفاً لیست قیمت تابلوهای فلکسی و بنریرا ارسال کنید. با تشکر

پاسخ
برچسب ها :